MALO KAZALIŠTE U NAŠEM VRTIĆU

I ove godine nas je posjetilo kazalište iz Zagreba “Šareni svijet” i prikazalo božićnu predstavu:

“Što li sanja zima bijela? Dobar dan za dobra djela…” u izvedbi kazališnog glumca Ivice Kolmara.

Dječjeg oduševljenja nije nedostajalo što se moglo vidjeti kroz uključenost djece u pjevanje i interakciju s glumcem, a to je samo potvrda da smo zaista uživali u predstavi o kojoj smo još dugo poslije razgovarali.