Programi

U Dječjem vrtiću Krijesnica Gradina provode se sljedeći programi:

– Redoviti cjelodnevni Program odgojno-obrazovnog rada

– Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu (od 1. listopada do 31. svibnja)

Navedene programe verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.