PADA, PADA ŽUTI LIST…

U šetnji okolicom vrtića, sakupljali smo šareno lišće koje je opalo s grana. Osušili smo ga i izravnali kako bi ga mogli upotrijebiti za izradu likovnih radova. U razgovoru s djecom, spomenuli smo i malene sovice koje su djeca čula u noći. Potaknuti time, izradili smo naše sovice, kojima ćemo ukrasiti stablo u sobi. Djeca su uz pomoć vodenih boja, kolaž papira i škarica izradila sove i sve su na svoj način posebne. Na spomen stabla, sjetili smo se da u krošnji žive i vjeverice pa smo poželjeli znati nešto više o njima. Uz slikovnicu „Vjeverice svađalice“, naučili smo kako je važno cijeniti prijatelje i da uz zajednički rad možemo puno više postići nego kada smo sami.