RAZVIJANJE PREDČITAČKIH AKTIVNOSTI

Predčitačke aktivnosti djeca usvajaju u predškolskoj dobi, stječu ih postepeno i svakodnevno, a nadograđuju ih kroz aktivnosti i igru. Osim Cvrčkove vježbalice, koristimo se i raznim drugim materijalima i aktivnostima kroz koje djeca razvijaju svoje vještine. Kartice i čepovi na kojima se nalaze slova abecede te pripremljeni predlošci sa određenim riječima djeci su omogućile zanimljivu aktivnost u kojoj spajaju glasove u riječ.