ZIMA, ZIMA, BIJELE ZUBE IMA

Hladni zimski dani potaknuli su nas na aktivnosti u kojima će djeca naučiti nešto novo, ali i zanimljivo. Kako je za Sjeverni i Južni pol karakterističan snijeg i led, za djecu su pripremljene razne aktivnosti. Globus je bio prvi korak prema nečemu što još do sada nisu znali. Promatranjem su zaključili kako se Južni pol nalazi na donjem dijelu globusa, a Sjeverni pol potpuno suprotno, na gornjem dijelu. Uočili su kako i na globusu u tim predjelima prevladava bijela boja, što su povezali sa izobiljem snijega i leda koji tamo prevladava cijele godine. Informacije o polovima koje su djeca saznala uistinu su ih zainteresirale i uvele u nadolazeću temu tjedna.

Istražujemo životinjski svijet Sjevernoga i Južnog pola. Djeca su promatrala fotografije životinja koje žive tamo. Razgovorom o temperaturama koje prevladavaju u tim dijelovima svijeta, djeca su potaknuta na postavljenje raznih pitanja, primjerice:

  • Kako životinje preživljavaju u tako hladnim krajevima?
  • Što jedu?
  • Što tamo rade?

Promatranje fotografija u djeci budi želju za likovnim izražavanjem pa su svoja nova saznanja prenijeli na papire.

Izrada pingvina bila je odlična aktivnost za učenje pravilnoga držanja škarica i razvijanje fine motorike šake te razvijanje koordinacije oko-ruka.

Izrađivali smo i snijeg od regeneratora i sode bikarbone te proveli istraživačko-spoznajnu aktivnost u kojoj su djeca istraživala ledenu vodu i verbalizirala što osjećaju.