Zahvala na donaciji!

Dječji vrtić „Krijesnica Gradina“ zahvaljuje se obiteljima:

  • Božičević
  • Viljevac i
  • Dančo

na materijalnim dobrima i financijskoj potpori u radu Dječjeg vrtića „Krijesnica Gradina“, koja će nam dobro doći u realizaciji odgojno-obrazovnog programa.

Hvala!