ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA

Dana 02.10.2023. u našem vrtiću organizirano je antropometrijsko mjerenje u  odgojnim skupinama Leptirići i Pčelice. Mjerila se visina i težina u svrhu procjene uhranjenosti i rasta djece. Antropometrijska mjerenja rade se 2 puta godišnje (početkom i krajem pedagoške godine) kako bi imali bolji uvid u odstupanja od standardnih vrijednosti.

Vrijednosti dobivene mjerenjem u uskoj su povezanosti s načinom prehrane, kako u vrijeme rasta tako i u kasnijoj dobi jer sve promjene u načinu prehrane najčešće i najbrže se odražavaju na antropometrijskim vrijednostima.

Da bi ustanovili odgovaraju li visina i težina dobi djeteta, služimo se međunarodno priznatim vrijednostima težine i visine određene dobi i spola. BMI (indeks tjelesne mase) koristi se kao pokazatelj stupnja uhranjenosti djeteta. Predstavlja omjer tjelesne mase u kilogramima i kvadrata tjelesne dužine/visine u metrima.

Mjerenjem su obuhvaćena gotovo sva djeca u vrtiću.

TABLICA VRIJEDNOSTI MJERENJA – 02. listopada 2023.

Dana 26. travnja 2024. u našem vrtiću obavljeno je drugo godišnje antropometrijsko mjerenje u odgojnim skupinama „Leptirići“ i „Pčelice“. Mjerila se visina i težina u svrhu procjene uhranjenosti i rasta djece te u svrhu usporedbe rezultata s prvog mjerenja od 02. listopada 2023.

Mjerenjem su obuhvaćena gotovo sva djeca u vrtiću.

TABLICA VRIJEDNOSTI MJERENJA – 26. travnja 2024.